wersja testowa serwisu

Świadome dziecko - bezpieczne dziecko. Trwa cykl spotkań z najmłodszymi

270-131721
fot. KPP w Opocznie

Policjanci w ramach realizowanych zadań związanych z prewencją kryminalną i profilaktyką na terenie całego powiatu opoczyńskiego odbywają szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą. W dniach 17 i 18 czerwca, na zaproszenie dyrekcji szkół, dzielnicowi st. sierż. Piotr Rudzki oraz asp. Piotr Koliczkowski, odwiedzili uczniów w Sielcu i Bukowcu Opoczyńskim.

Opoczyńscy policjanci przeprowadzają spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu całego powiatu. Każde takie spotkanie jest dostosowane do wieku uczniów. Mundurowi swoja widzą i doświadczeniem dzielą się zarówno z przedszkolakami jak też z uczniami podstawówek. W przypadku spotkań z przedszkolakami oraz uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych policjanci skupiają się przede wszystkim na przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jak też bezpiecznego korzystania z miejsc wyznaczonych do zabawy. Natomiast podczas spotkań ze starszymi uczniami mundurowi nie tylko mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ale przede wszystkim skupiają się na szeroko rozumianej profilaktyce. Starają się wytłumaczyć młodzieży konsekwencje agresywnego zachowania względem rówieśników czy w końcu opowiadają o odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione.

Każde takie spotkanie wywołuje wiele refleksji i dyskusji z młodzieżą, która bardzo chętnie bierze czynny udział w spotkaniu. Pamiętajmy! Dziecko świadome zagrożeń, jest bardziej bezpieczne.

źródło: KPP w Opocznie