wersja testowa serwisu

Święto policji w maseczkach. Zobacz, jak obchodzili je funkcjonariusze z Kutna

Święto policji w maseczkach. Zobacz, jak obchodzili je funkcjonariusze z Kutna
fot. KPP w Kutnie

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyły się powiatowe uroczystości Święta Policji. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej niż w minionych latach. Uroczystość ta jak zawsze jest okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Kutnie podinsp. Józefowi Poredzie. Meldunek składał komisarz Mirosław Liwiński – Naczelnik Wydziału Prewencji. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji. Władze samorządowe reprezentowali: Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyński oraz Jolanta Pietrusiak – Członek Zarządu powiatu kutnowskiego, która reprezentowała Starostę Kutnowskiego.

Komendant kutnowskiej jednostki przywitał przybyłych gości. Szczególne słowa powitania skierował do policjantów, policjantek i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Podczas swojego przemówienia podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Zaznaczył, że pomimo nowych obowiązków, które realizowali policjanci, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. W tym roku z okazji Święta Policji 41 policjantów kutnowskiej komendy zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny.

Rozkazem Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora policji został mianowany Komendant Komisariatu Policji w Żychlinie nadkom. Rafał Towalski. Ponadto jeden funkcjonariusz otrzymał awans na stopień nadkomisarza, jeden policjant otrzymał awans na stopień aspiranta sztabowego, dziewięciu otrzymało awans na stopień starszego aspiranta, aspirantami mianowano czterech funkcjonariuszy, a młodszym aspirantem - 6 policjantów. Na stopień sierżanta sztabowego awansowało 4 policjantów, 3 funkcjonariuszy mianowano na stopień starszego sierżanta, 6 funkcjonariuszy mianowano na stopień sierżanta. 7 policjantów otrzymało awans na stopień starszego posterunkowego.

Po wręczeniu awansów głos zabrali obecni na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, przekazując słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Podczas tegorocznych uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Kutnie podinsp. Józef Poreda podziękował również za współpracę i zaangażowanie pracownikowi cywilnemu Panu Bogusławowi Siemińskiemu, który po wieloletniej współpracy z naszą jednostkę postanowił odejść na zasłużoną emeryturę.

źródło: KPP w Kutnie

Zobacz zdjęcia: