wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie wśród beneficjentów Państwowego Instytutu Badawczego NASK

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie wśród beneficjentów Państwowego Instytutu Badawczego NASK
fot. Urząd Gminy Żychlin

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 szt. tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE".

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE" stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał Szkole Podstawowej w Grabowie „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE" (dalej SPM), składający się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto).

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

źródło: UG Żychlin