wersja testowa serwisu

Tuszyn: Nowa siedziba MOPS-u oficjalnie otwarta

Zrzut-ekranu-2021-11-29-o-12.13.51

W piątek, 26 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, która obecnie mieści się przy ul. 3 Maja 49 w Tuszynie Lesie.

Wydarzenie połączone było z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej wieloletniemu kierownikowi tuszyńskiego MOPS -u – ś.p. Mariuszowi Chołujowi, któremu we wrześniu b.r. Rada Miejska w Tuszynie nadała pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Tuszyna".

Podczas wydarzenia obecni byli m.in.: wicewojewoda łódzki – Piotr Cieplucha, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – Andrzej Małecki wraz z radnymi, radny powiatowy – Sylwester Golus, burmistrz miasta Tuszyna – Witold Małecki wraz z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Tuszyn, proboszczowie tuszyńskich parafii, przedstawiciele stowarzyszeń z terenu naszej gminy, pracownicy tuszyńskiego MOPS-u na czele z kierownikiem – Mariuszem Kulikowskim, mieszkańcy Tuszyna oraz przedstawiciele Zakładu Aktywizacji Zawodowej, którego siedziba mieści się także przy ul. 3 Maja 49 w Tuszynie Lesie. Na uroczystość przybyli także żona i syn ś.p. Mariusza Chołuja.

Po uroczystym otwarciu i odsłonięciu tablicy pamiątkowej zaproszeni goście, nie kryjąc wzruszenia składali gratulacje i życzenia. Uroczystość podsumował przepiękny koncert w wykonaniu podopiecznych Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tuszynie oraz śpiewaka Teatru Muzycznego w Łodzi – Lesława Białeckiego.

źródło: UM Tuszyn