wersja testowa serwisu

Uczniowie z Kutna otrzymają laptopy w ramach "Zdalnej Szkoły"

dsc08657_1
fot. Urząd Miasta Kutno

Miasto Kutno otrzymało dofinansowanie w wysokości około 100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego służącego do kształcenia zdalnego.

Zakupione zostały 42 laptopy oraz 42 modemy. Dodatkowo ze środków budżetu miasta zakupiono 8 laptopów, 8 modemów oraz zapewniono dostęp do Internetu poprzez zakup 50 kart SIM. Powyższy sprzęt przekazany został szkołom podstawowym, a następnie zostanie użyczony uczniom, którzy najbardziej potrzebują sprzętu do pracy zdalnej. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

źródło: UM Kutno