wersja testowa serwisu

Uroczystość przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszczynek

Uroczystość przekazania wozu ratowniczo- gaśniczego OSP Leszczynek

24 lipca 2021 roku w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wozu ratowniczo – gaśniczego marki VOLVO dla OSP Leszczynek.

W wydarzeniu wzięli udział Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, senator Przemysław Błaszczyk, członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła, bryg. mgr Marcin Adamiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przewodnicząca Rady Gminy Joanna Kajszczarek wraz z radnymi Rady Gminy Kutno, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy wraz z druhami.

Uroczystość rozpoczęła się pożegnaniem zasłużonego wozu marki STAR 244, rok produkcji 1979. Na początku auto było na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, następnie zostało przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, potem trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Komadzynie, a od sierpnia 2011 roku jest eksploatowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Leszczynku. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Kutno wóz odjechał na zasłużoną emeryturę.

Chwilę później, wraz z syrenami innych wozów strażackich OSP gminy Kutno, na teren Leszczynka wjechał nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki VOLVO. Pojazd ten został zaprojektowany zgodnie z nowoczesną ergonomiczną linią użytkową, jest wyposażony m.in. w układ napędowy 4x4,w zbiornik na wodę – 4100 l, system piany sprężonej i nowoczesne urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe.

Następnie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska przekazała klucze do nowego samochodu Prezesowi OSP Leszczynek, Rafałowi Olszewskiemu, a ksiądz Piotr Kalisiak, kapelan strażaków powiatu kutnowskiego, wraz z ks. Henrykiem Chibowskim dokonali poświęcenia auta.

Po przemówieniach, wszyscy zebrani mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska nowy wóz oraz wszystkie wozy strażackich OSP gminy Kutno.

Uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać koncertu Orkiestry Gminy Kutno pod batutą kapelmistrza Tomasza Marciszewskiego oraz koncertu Marleny Drozdowskiej.

Zobacz zdjęcia: