wersja testowa serwisu

Urząd Miasta Kutno: Wkrótce zostanie wznowiona bezpośrednia obsługa interesantów

dokumenty-podpisy2

Prezydent Miasta Kutna informuje mieszkańców, że od dnia 1 czerwca br. wznowiona zostaje w pełnym zakresie bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Kutna.

Osobiste załatwianie spraw w urzędzie możliwe będzie w godzinach 8.00 - 15.00 z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Dla interesantów wydziałów takich jak: Finansów i Budżetu (Kasa), Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Geodezji i Katastru, Ochrony Środowiska wejście do urzędu od strony ul. Podrzecznej. Pozostałe wydziały urzędu – wejście od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Prosimy w dalszym ciągu o podporządkowanie się wszelkim wymogom higienicznym podczas wizyt w urzędzie.