wersja testowa serwisu

W Brużyczce Małej uprzątnięto prawie 1200 ton odpadów!

bruzyczka1
fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Odpady niebezpieczne, które były zgromadzone na prywatnej nieruchomości w Brużyczce Małej w gminie Aleksandrów Łódzki, nie stanowią już zagrożenia dla okolicznych mieszkańców i środowiska.

24 listopada br. wyłoniony przez Powiat Zgierski w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca, tj. Spółka Mo-Bruk S.A, zakończył, trwające od początku października, prace z zakresu usuwania opadów w Brużyczce Małej. Z działki uprzątnięto setki wypełnionych odpadami worków, sterty pojemników i różnych materiałów, piętrowo ustawione kontenery oraz beczki z niebezpiecznymi i toksycznymi substancjami, w tym produktami ropopochodnymi, stanowiącymi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Wstępne szacunki wskazywały, że na działce zgromadzonych może być nawet około dwóch tysięcy ton odpadów, ale ostatecznie okazało się, że było ich mniej – nieco ponad 1193 tony.

27 listopada br. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgierzu dokonali protokolarnego odbioru prac. W efekcie potwierdzono, że wszystkie odpady zostały usunięte, a uprzątnięty teren przekazano właścicielowi.

- Wszystkie odpady zostały przetransportowane bezpośrednio do instalacji przetwarzania. Aktualnie likwidacji, poprzez spalenie i przetworzenie, poddano 500 ton odpadów – mówi członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Brzeski. Pozostałe mają być unieszkodliwione do 25 lutego 2021 roku.

Z uwagi na mniejszą, niż szacowano, ilość usuniętych odpadów, uległ zmianie całkowity koszt ich uprzątnięcia i utylizacji, który wyniesie 10.053.622,80 zł.

– Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, jakie Powiat Zgierski pozyskał, w formie dotacji i pożyczki, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie – podkreśla wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak.

Przypominamy, że już w marcu ubiegłego roku starosta zgierski złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę, która wbrew przepisom prawa magazynowała odpady na działce w Brużyczce Małej. Jednocześnie podjęte zostały działania, aby teren uprzątnąć.

- Po wielu miesiącach przygotowań i po kilku tygodniach intensywnych prac na miejscu, możemy powiedzieć, że kolejny ważny problem, przed jakim stanął Zarząd Powiatu Zgierskiego, jest skutecznie rozwiązywany. Zwieńczenie działań, na które czekali mieszkańcy powiatu ale szczególnie mieszkańcy Brużyczki Małej, jest dla nas dużą satysfakcją – podsumowuje starosta zgierski Bogdan Jarota.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu