wersja testowa serwisu

W gminie Bedlno odbył się przegląd jazów na Bzurze i Moszczenicy

94611417_142811050619490_5559259926817144832__20200428-123726_1
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojciech Frątczak, Wójt Gminy Bedlno, Józef Ignaczewski, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Tomasz Juręczyk wraz z przedstawicielami spółki wodnej Bedlno oraz rolnikami i sołtysami okolicznych miejscowości dokonali przeglądu jazów na rzece Bzura i Moszczenica.

Podczas wizytacji podniesiono rzędne piętrzenia na obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie. Podjęte działania są elementem wykorzystania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej do retencji korytowej mającej na celu zwiększenie zasobów wodnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez zasilanie wód gruntowych.

Działania te korzystnie wpłyną na wzrost traw na łąkach, co jest szczególnie istotne w obszarze, w którym duża liczba gospodarstw rolnych nastawiana jest na produkcję zwierzęca w tym produkcję mleka.

źródło: GOK Bedlno

Zobacz zdjęcia: