wersja testowa serwisu

W gminie Dąbrowice powstał Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

komputer-praca

Dzięki zaangażowaniu pani Wójt Doroty Dąbrowskiej zostało podpisane porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie w naszej gminie punktu konsultacyjno-informacyjny rządowego programu Czyste Powietrze.

Od dnia 1 lipca 2021 w Urzędzie Gminy Dąbrowice został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny przyjmuje interesantów:
Czwartek w godzinach 10:00 - 15:00
Piątek w godzinach 10:00 - 15:00

- W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze" oraz jego złożenie, co w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom Gminy Dąbrowice aplikowanie o dofinansowanie w ramach tego programu - informuje Wójt Dorota Dąbrowska.

Informacje o programie można uzyskać również w wyżej wymienionych godzinach pod numerem telefonu: 24 252 25 91. W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji WFOŚIGW w Łodzi.

- Liczymy, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotła grzewczego/pieca centralnego ogrzewania, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dąbrowice oraz poprawy zdrowia i samopoczucia jej mieszkańców - dodaje włodarz gminy Dąbrowice. - Zachęcamy do korzystania z punktu!