wersja testowa serwisu

W gminie Łanięta zrealizowano kilka grantów sołeckich

Untitled
fot. Urząd Gminy Łanięta

Na terenie gminy Łanięta zrealizowano kilka grantów sołeckich. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 28,5 tysiąca złotych.

Przypomnijmy, że granty sołeckie w postaci dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały następujące sołectwa Gminy Łanięta: Anielin – 9 500,00 zł, Rajmundów – 9 490,00 zł, Suchodębie – 9 463,00 zł.

W Anielinie granty przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i zastawy stołowe w celu organizowania spotkań i imprez integracyjnych. W Rajmundowie w miejsce starego, spróchniałego krzyża powstałą piękna, murowana kapliczka. W Suchodębiu natomiast wyremontowano boisko sportowe, zbudowano nową bieżnię, zakupiono sprzęt sportowy w celu organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych oraz integracyjnych.

- Dziękujemy Sołtysom za inicjatywę i chęć realizacji wymienionych przedsięwzięć, mieszkańcom za zaangażowanie, pracę i trud. Granty Sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej - informują przedstawiciele Urzędu Gminy Łanięta.

Zobacz zdjęcia: