W gminie Nowe Ostrowy powstał nowy obiekt sportowo-rekreacyjne

ospbzowki_1
fot. UG Nowe Ostrowy

W miejscowości Bzówki (gm. Nowe Ostrowy) zostało oddane do użytkowania boisko sportowo–rekreacyjne. Boisko powstało w ramach projektu pn. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bzówki". 

Operacja pn. Budowa boiska sportowego–rekreacyjnego w miejscowości Bzówki mająca na celu stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni rekreacyjno–sportowej w miejscowości Bzówki poprzez budowę boiska sportowo–rekreacyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość realizowanej operacji: 230 657,00 zł, w tym ze środków EFRROW 146 767,04 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM". Wnioskodawcą o uzyskanie dofinansowania była Ochotnicza Straż Pożarna w Bzówkach, przy wsparciu i zaangażowaniu Gminy Nowe Ostrowy.

Boisko sportowo rekreacyjne o wymiarach 30,0 m x 16,0 m wraz ze strefą wybiegu o szerokości 1,0 m, służącego do uprawiania dyscyplin sportowych i rekreacji tj.: piłka nożna, siatkówka.

Wartość inwestycji: 230 657,66 zł
Kwota dofinansowania z PROW: 230 657,00 zł

źródło: UG Nowe Ostrowy