wersja testowa serwisu

W Krośniewicach powstanie sieć hot-spotów. Burmistrz Katarzyna Erdman podpisała umowę na dofinansowanie zadania

telefon-media-spoecznosciowe

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podpisała umowę na dofinansowanie budowy sieci hot-spotów WIFI w ramach projektu: „Publiczny Internet w Gminie Krośniewice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Całkowita wartość Projektu wynosi 64 368,00 zł, w tym dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie: 54 712,80 zł, z budżetu państwa w kwocie: 9 655,20 zł.

- Otrzymanie dotacji na budowę hot-spotów pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach użyteczności publicznej - informują władze gminy Krośniewice. - Rusza procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Gmina zaproponowała poniższe lokalizacje:
1. Tereny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach;
2. Teren przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach;
3. Otoczenie Hali sportowej w Krośniewicach;
4. Teren siłowni zewnętrznej przy ul. Kwiatowej w Krośniewicach;
5. Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw przy MGOPS w Krośniewicach;
6. Placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach;
7. Skwer Miejski w centrum Krośniewic;
8. Świetlica Osiedlowa im. gen. W. Andersa na Błoniu.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2021 roku.