wersja testowa serwisu

W Kutnie powstaje dom na potrzeby systemu pieczy zastępczej. Zamieszka tam 14 dzieci

97992958_938966099889955_180709701007179776__20200519-122024_1
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiat Kutnowski realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27 nowego obiektu na potrzeby systemu pieczy zastępczej. 

W lokalizacji tej powstanie dom jednorodzinny, który będzie placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 14 dzieci, spełniającą standardy wynikające z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wybudowanie tego obiektu pozwoli na dostosowanie innej jednostki - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza" w Kutnie, w której aktualnie może przebywać do 30 wychowanków, do obowiązujących po 1 stycznia 2021 roku norm.

- Po zakończeniu inwestycji 14 dzieci z POW „Tęcza" w Kutnie zostanie przeniesionych do nowego Domu, natomiast pozostali podopieczni nadal będą przebywać w dotychczasowym miejscu. Rozwiązanie to wynika z koniecznej do przeprowadzenia deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli powstania mniejszych, kameralnych domów dziecka, w których będzie panowała rodzinna atmosfera i które będą lepiej przygotowywać młodzież do samodzielności – mówi Marek Jędrzejczak, Wicestarosta Kutnowski.

Na realizację tej inwestycji Powiat Kutnowski pozyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.734.625,00 zł, w tym dofinansowanie - 618.699,80 zł

Inwestycja winna być zakończona do września 2020 roku, a do 31 grudnia 2020 roku przeprowadzona reorganizacja placówki.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zobacz zdjęcia: