Najważniejsze wideo w eku24

W Kutnie szkolili się w zakresie wystąpienia pożaru na nielegalnym składowisku odpadów

W Kutnie szkolili się w zakresie wystąpienia pożaru na nielegalnym składowisku odpadów
fot. KP PSP w Kutnie

W ostatnich dniach odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie którego zostały przeprowadzone ćwiczenia sztabowe, w formie warsztatów dla kierującego działaniem ratowniczym oraz dowódców odcinków bojowych.

Celem przedsięwzięcia było doskonalenie organizacji działań ratowniczo – gaśniczych związanych z sytuację pożarową na terenie składowiska z odpadami niebezpiecznymi oraz analiza zagrożeń jakie stwarza nielegalne składowisko odpadów z uwzględnieniem zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania związane z ich likwidacją.

Ćwiczenia stworzyły warunki do podzielenia się wzajemnie wiedzą, prezentacją rozwoju teleinformatycznego w PSP oraz dedykowanych aplikacji pozwalających na sprawniejsze zarządzania siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Dodatkowo przedmiotowe warsztaty dały możliwość przećwiczenia organizacji łączności radiowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, w tym celu zadysponowano Samochód Dowodzenia i Łączności, dysponowania niezbędnych sił i środków, wykorzystania drona z UM w Kutnie do rozpoznania terenu akcji i podejmowania właściwych decyzji oraz koordynacji prowadzonych działań.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcją kamery termowizyjnej, która służy do wykrywania i pomiaru energii podczerwieni obiektów. Kamera przetwarza dane termograficzne w obraz elektroniczny, na którym przedstawiona jest pozorna temperatura powierzchni kontrolowanego obiektu.

źródło: KP PSP w Kutnie