wersja testowa serwisu

W Lesznie powstanie plac zabaw dla dzieci

W Lesznie powstanie plac zabaw dla dzieci

W dniu 22 czerwca 2021 r. członkowie Zarządu OSP w Leszczynku w osobach Prezesa – Rafała Olszewskiego oraz Skarbnika jednostki - Arkadiusza Pigulskiego podpisali z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego, umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw dla dzieci w miejscowości Leszno".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw ( zestaw zabawowy wieloelementowy, piramida, huśtawka na sprężynie, huśtawka metalowa podwójna, karuzela krzyżowa, piaskownica, fotel obrotowy, instrument cymbały, bujaki),
- elementy wyposażenia pomocniczego placu (ławki metalowe z oparciem, tablica z regulaminem, kosz na śmieci z zadaszeniem, stojak na rowery),
- montaż ogrodzenia panelowego oraz słupa oświetleniowego.

Zadanie ma zostać zrealizowane i rozliczone do końca października 2022 r. Kwota dofinansowania wg umowy to blisko167 000zł, co stanowi 94,99 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowane zadanie jest efektem dobrej współpracy Gminy Kutno z jednostką OSP w Leszczynku. Dokumentacja projektowo-techniczna zadania wykonana została na zlecenie Gminy, ponadto inwestycja zostanie zrealizowana na działkach stanowiących własność Gminy. Natomiast OSP w Leszczynku z sukcesem wnioskowała o dofinansowanie tego zadania do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum" w Kutnie.

Realizacja tej inwestycji wpłynie na zrównoważony rozwój Gminy Kutno oraz zaspokojenie potrzeb dzieci i ich rodziców w zakresie miejsca rekreacji i aktywności ruchowej.