wersja testowa serwisu

W Prymusowej Woli powstało Centrum Integracji Społecznej

img_2512__20200811-130759_1
fot. Urząd Gminy Sławno

Na terenie sołectwa Prymusowa Wola w ramach zadania pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej w Prymusowej Woli" wybudowana została altana (na utwardzonym podłożu) wraz ze stołem i ławkami, ustawiono 6 urządzeń służących do rekreacji i zabawy oraz 3-komorowy pojemnik do segregacji odpadów. Na ten cel Ochotnicza Straż Pożarna w Prymusowej Woli otrzymała grant w wysokości 44 994,63 zł. pokrywający w 100% wartość kosztów projektu.

Operacje pn.:Utworzenie centrum integracji społecznej w Prymusowej Woli ma na celu rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe centrum integracji przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu wśród dorosłych i dzieci.

źródło: UG Sławno

Zobacz zdjęcia: