Wiele służb na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie. Chodziło m.in. o kierowanie działaniami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

0_0_1024_768_resize_907973e0e7f99bf02b626f2de4c42a10de4ecca_20231116-100559_1
fot. kpr. Aleksandra Walczak

W dniach 13–15 listopada na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zostało przeprowadzone ćwiczenie specjalistyczne. Tematem ćwiczenia było planowanie, organizowanie i prowadzenie działań wynikających z realizacji wybranych zadań operacyjnych, w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Głównym celem tego ćwiczenia było doskonalenie umiejętności obsady Stanowiska Kierowania Zakładu Karnego w Garbalinie w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego Dyrektora i kierowania działaniami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

W ramach ćwiczenia sprawdzone zostały procedury reagowania na hipotetyczne sytuacje, które potencjalnie mogłyby wydarzyć się w ramach narastania sytuacji kryzysowej i zaostrzającej się atmosfery na arenie międzynarodowej. W drugim etapie ćwiczono elementy reagowania na konkretne zdarzenia i sytuacje, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie jednostki penitencjarnej.

Oprócz funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie w ćwiczeniu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, wydzielone siły pododdziału kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wydzielone siły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. W przygotowanie i realizację ćwiczenia włączyła się również 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej, 1 Batalion Kawalerii Powietrznej oraz ANSGK Kutno - Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

źródło: ZK w Garbalinie

Zobacz zdjęcia: