wersja testowa serwisu

Wizyta Kuratora Oświaty w placówkach szkolnych gminy Zadzim

DSC_0600

W środę 9 czerwca br. Waldemar Flajszer - Łódzki Kurator Oświaty wizytował placówki szkolne w naszej gminie. Wizytę rozpoczął w urzędzie gminy od spotkania z Wójtem Krzysztofem Woźniakiem. Rozmowa dotyczyła podniesienia jakości kształcenia oraz planów rozwoju szkół.

Następnie Panowie wspólnie udali się do Zespołu Szkół w Zadzimiu oraz Szkoły Podstawowej w Zygrach. Dyrektorzy placówek zapoznali gościa z posiadaną bazą dydaktyczną i wyposażeniem. Kurator obejrzał między innymi stołówki, pracownie, sale gimnastyczne i zaplecze sportowe. Zaznaczył, że Zespół Szkół w Zadzimiu oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zygrach to miejsca wspierające indywidualny rozwój ucznia, miejsca gdzie uczy się historii, poszanowania wartości i godności drugiego człowieka.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Zadzimiu znalazł się na liście 38 szkół województwa łódzkiego, których wnioski zostały zakwalifikowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi do objęcia wsparciem w ramach rządowego programu" Posiłek w szkole i w domu" – edycja 2021. W ramach w/w programu szkoła otrzymała maksymalne dofinansowanie w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych m.in. na wymianę glazury, terakoty oraz doposażenie w nowe urządzenia gastronomiczne.

Źródło: Gmina Zadzim