wersja testowa serwisu

Władze gminy Żychlin zachęcają do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

smieci-wielki-gabaryt
Urząd Gminy w Żychlinie informuje i zachęca do oddawania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Wśród nich są: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żychlinie przy ul. Granicznej 38 (przy dawnym składowisku odpadów komunalnych). Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 10:00 - 18:00. Trzeba jedynie zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający opłaty za odbiór odpadów.

Nie
palmy śmieci, nie wyrzucajmy ich do rowów, nie wywoźmy do lasów, zadbajmy razem o nasze środowisko!

źródło: UG Żychlin