wersja testowa serwisu

Wójt Gminy Kutno przekazała wyposażenie sanitarne dla szkół

Wójt Gminy Kutno przekazała wyposażenie sanitarne dla szkół

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną związaną z zagrożeniem wirusem SARS COV-19 nauka w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kutno wymagać będzie w tym roku szkolnym zachowania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania ustalonych przez dyrekcję wymogów i zasad postępowania.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podjęła decyzję o zakupie i przekazaniu bezdotykowych maszyn dezynfekujących do dłoni dla każdej ze szkół. Dezynfektory umieszczone zostały przy wejściach oraz na korytarzach pierwszych pięter w szkołach.

Dodatkowo zakupiono i wydano opiekunkom w autobusach dowożących uczniów do szkół termometry bezdotykowe w ilości 8 sztuk, dostarczono płyny do dezynfekcji dłoni w ilości po 90 litrów dla szkół w Byszewie, Strzegocinie i Wroczynach, a 165 litrów do szkoły w Gołębiewku oraz maseczki ochronne w ilości po 500 szt. dla szkół w Byszewie, Strzegocinie i Wroczynach, a 750 sztuk do szkoły w Gołębiewku.