wersja testowa serwisu

Wójt Justyna Jasińska podsumowuje nabór wniosków w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Zrzut-ekranu-2021-06-02-o-09.35.30
Władze gminy Kutno dziękują  za duże zainteresowanie konkursami na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wpłynęły aż 23 wnioski nie tylko z organizacji działających na terenie gminy Kutna, ale także z całego kraju:
- 9 wniosków w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- 4 wnioski w zakresie ochrony zdrowia i ekologii
- 2 wnioski w zakresie kultury
- 8 wniosków na inicjatywę lokalną

Członkowie komisji:
Kultura fizyczna, sport i turystyka komisja:
Aleksander Rzeźnik (Kolo nr 109 PZW „METALURG" Kutno), Justyna Ozdowska (Centrum Kultury Gminy Kutno), Aleksandra Jabłońska (Urząd Gminy Kutno)

Ochrona zdrowia i ekologii komisja:
Barbara Tomczak (Radna Gminy Kutno), Joanna Przybylska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie), Aleksandra Jabłońska (Urząd Gminy Kutno)

Kultura komisja:
Piotr Stasiak (Kutnowskie Towarzystwo Historyczne), Justyna Ozdowska (Centrum Kultury Gminy Kutno), Joanna Gała (Urząd Gminy Kutno)

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe to 90 000 złotych – po 30 000 złotych na każdą kategorię. Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 czerwca 2021 roku.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Kutno z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o inicjatywę może złożyć grupa mieszkańców (min. 2 osoby) bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota wsparcia jednego wniosku to 6 000 złotych.

Inicjatywa lokalna komisja:
Jolanta Mikołajczyk (Urząd Gminy Kutno), Luiza Michalska (Urząd Gminy Kutno), Agnieszka Bujalska (Urząd Gminy Kutno)

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.
Zobacz film: