wersja testowa serwisu

Wspólne działania policji i Straży Ochrony Kolei. Trwa akcja "Raw-Rail Action Week"

262-135619
fot. KPP w Kutnie

Trwa V edycja akcji "RAW-RAIL ACTION WEEK" realizowana w ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL. Celem akcji jest zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Kutnowskich "sokistów" wspierają miejscowi policjanci. Funkcjonariusze wspólnie kontrolują przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym w Kutnie.

Od 6 do 13 września 2021 roku na terenach kolejowych trwać będzie akcja „RAW-RAIL ACTION WEEK". Jej głównym celem jest m.in. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia. Strażników ochrony kolei z kutnowskiego posterunku wspierają miejscowi policjanci. Funkcjonariusze wspólnie patrolują rejony dworca PKP.

Działania mundurowych ukierunkowane są na kontrole przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacji infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne działania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa . Akcja ma na celu również podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających z kolei, a także ma wpłynąć na podwyższenie świadomości o przepisach obowiązujących na obszarze kolejowym, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na kolei.

źródło: KPP w Kutnie