wersja testowa serwisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 53.53m2 położonego w budynku wielorodzinnym o nr 2b w miejscowości Strzegocin

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 53.53m2 położonego w budynku wielorodzinnym o nr 2b w miejscowości Strzegocin

Wójt Gminy Kutno na podst. art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku wielorodzinnym o nr 2b w miejscowości Strzegocin wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu o wysokości 5876/36859 na działce o nr ew. 66/1 o pow. 0.2841 ha stanowiącej własność Gminy Kutno.