Za nami eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Kto będzie reprezentował powiat kutnowski?

0e867ee0-3abe-4f8d-95ea-83b49ed21347
fot. KP PSP w Kutnie

W CTMiT w Kutnie, w dawnym Domu Dochodowy Straży Ogniowej, odbyły się eliminacje powiatowe XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom", który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Uroczystego powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Jakub Świtkiewicz oraz Komendant Powiatowy PSP w Kutnie bryg. Dariusz Lusa.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 42 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. W części pierwszej turnieju młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności podzielone na trzy grupy wiekowe (klasy 1-4, klasy 5-8 oraz szkoły ponadpodstawowe), które wyłoniły najlepszą trójkę w każdej grupie do etapu drugie.

Podczas gdy Jury sprawdzała testy, młodzież na zewnątrz budynku miała możliwość zapoznania się ze sprzętem pożarniczym, szkolenia w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przy użyciu manekinów szkoleniowych oraz defibrylatora AED. Ponadto młodzież mogła spróbować swoich możliwości sił na torze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zapoznać się z publikacjami pożarniczych albumów oraz obejrzeć filmy o sporcie pożarniczym, torze przeszkód MDP oraz o pracy strażaków na monitorze wielkoformatowym.

Następie po sprawdzeniu testów pisemnych Jury przedstawiało wyniki oraz uczniów zakwalifikowanych do ścisłego finału. Finał ustny polegał na zadaniu przez Jury 5 pytań, na które młodzież odpowiadała ustnie. 

Wyniki eliminacji powiatowych XLVI edycji OTWP przedstawiają się następująco:

W grupie I-IV:

 • Miejsce I – Kacper Michalski – SP nr 6 w Kutnie
 • Miejsce II – Miłosz Sroczyński – SP nr 2 w Kutnie
 • Miejsce III – Gracjan Kubryn – SP w Strzelcach

W grupie V-VIII:

 • Miejsce I – Maja Jagodzińska – SP nr 4 w Kutnie
 • Miejsce II – Kinga Klimczak – SP w Krzyżanowie
 • Miejsce III – Szymon Kobus – SP w Oporowie

W grupie szkół ponadpodstawowych:

 • Miejsce I – Marcin Kubiak – ZS w Mieszysławowie
 • Miejsce II – Krzysztof Zachwieja – ZS nr 3 w Kutnie
 • Miejsce III - – Jakub Osiński – II LO w Kutnie

Nagrody zostały ufundowane przez:

 • Starostwo Powiatowe w Kutnie - nagrody w imieniu Daniela Kowalika – Starosty Kutnowskiego wręczał Ryszard Olesiński Radny Rady Powiatu Kutnowskiego i Przewodniczący Komisji Zdrowia.
 • Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego.
 • Lasy Państwowe - nagrody wręczał Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno Jacek Szymczak
 • Komendę Powiatowa PSP w Kutnie – nagrody wręczał Komendant Powiatowy PSP w Kutnie bryg. Dariusz Lusa.
 • Związek Oddziału Powiatowego OSP RP- nagrody wręczał Prezes dh Jakub Świtkiewicz.

Laureaci z każdej grupy wiekowej będą reprezentować powiat kutnowski podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 18 maja 2023 r. w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

źródło: KP PSP w Kutnie