wersja testowa serwisu

Zakończyła się przebudowa drogi w Kotliskach. Inwestycja kosztowała ponad 160 tysięcy złotych

Zrzut-ekranu-2020-11-27-o-15.37.41

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowe jw miejscowości Kotliska" współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej o dł. 425,40 mb warstwą z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Realizacja zadania poprzez podwyższenie standardu technicznego drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców gminy i zwiększenie jej potencjału społeczno-gospodarczego.

Całkowite koszty inwestycji to 161 708 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków państwowego funduszu celowego to 113 195 zł.