wersja testowa serwisu

Zakończenie roku w szkołach z terenu gminy Kutno

Zakończenie roku w szkołach z terenu gminy Kutno

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska odwiedziła gminne szkoły w Byszewie, Strzegocinie i Wroczynach. Podczas uroczystości przekazała podziękowania i życzenia dla Uczniów, Rodziców oraz Dyrektorów, Nauczycieli i pozostałych Pracowników Szkół. Ponadto wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy dzięki wyjątkowym wynikom w nauce otrzymali stypendia. Natomiast Ósmoklasiści otrzymali od Pani Wójt upominki, które zawsze będą im przypominać o gminie Kutno.

W szkole w Gołębiewku Nowym, w imieniu Pani Wójt życzenia złożył Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pan Robert Witczak.