wersja testowa serwisu

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Strzegocinie

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Strzegocinie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Was. Dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy. Miniony rok szkolny był bardzo trudnym okresem dla nas wszystkich.

Składamy szczególnie, gorące podziękowania Wszystkim Rodzicom, za życzliwą współpracę, wytrwałość i zaangażowanie. Bez Państwa pomocy i zrozumienia nie moglibyśmy zrealizować wszystkich zamierzonych celów. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania i trudności, jakie stanęły przed Państwa dziećmi, dlatego Wam Drodzy Rodzice dziękujemy za to, że podjęliście trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci. Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki, dążenie do poszerzania horyzontów oraz wytrwałość. Wszystkim Wam życzymy spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Drodzy Ósmoklasiści!

Gratulujemy Wam ukończenia szkoły, gratulujemy Waszym Rodzicom. Życzymy Wam, byście w nowej szkole wykorzystali i pokazali swoje możliwości, zawarli szczere przyjaźnie, abyście cieszyli się sukcesami i nie przejmowali się porażkami. A w przyszłości osiągnęli zamierzone cele.
Drodzy Uczniowie wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

Dyrektor Szkoły,
Wychowawcy oraz Nauczyciele

Specjalne życzenia skierowała do całej naszej szkolnej społeczności Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska. W szczególny sposób zostali wyróżnieni uczniowie klasy ósmej, którzy otrzymali upominki ufundowane przez Panią Wójt. Widnieje na nich napis: " Nauka to podróż, która trwa całe życie. Jest pełna pytań, na które warto poznać odpowiedź."

Pani Dyrektor w imieniu nas wszystkich podziękowała Pani Wójt Justynie Jasińskiej, która chociaż nie osobiście, ale była obecna na tej ważnej dla nas wszystkich uroczystości.