wersja testowa serwisu

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do Strzegocina

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do Strzegocina

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno – Antoniew – Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km".

Koszt inwestycji wyniósł 1 097.849,8 zł, w tym: wykonanie robót budowlanych – 1 086.164,80 zł oraz nadzór inwestorski 11 685,00 zł.

Powiat Kutnowski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50%, oraz dotację celową z Gminy Kutno w wysokości 274 000,00 zł.