Nie garną się do kapłaństwa? Wyjątkowo niska frekwencja w tegorocznej rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego

archidiecezja
Archidjecezja Łódzka/ kl. Jakub Kisz

Służby prasowe Archidiecezji Łódzkiej poinformowały w czwartek, 15 września o zakończeniu rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W za chwilę rozpoczynającym się roku akademickim 2022/2023 formację przygotowującą do kapłaństwa podejmie siedmiu młodych mężczyzn pochodzących nie tylko z terenu Archidiecezji Łódzkiej.

Tak, jak co roku, rekrutacja do WSD w Łodzi odbywała się w dwu terminach – 6 lipca oraz 14 września. 

- Podczas zjazdów rekrutacyjnych kandydaci do seminarium zdali egzamin z podstaw wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej, odbyli rozmowę z księdzem rektorem, oraz mieli możliwość rozmowy z moderatorem roku propedeutycznego- przekazuje Archidiecezja Łódzka.

Jak tłumaczy ks. dr Sławomir Sosnowski - w pierwszym terminie rekrutacji zgłosił się tylko jeden kandydat, natomiast w tym wrześniowym terminie było zdecydowanie lepiej. 

- Z kandydatów uda stworzyć się grup do tego, żeby rozpocząć rok propedeutyczny tak, jak to już od kilku lat w naszej diecezji się dzieje. – dodaje rektor Seminarium.

Należy podkreślić, że od 5 lat formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi trwa 7 lat ponieważ – zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Grzegorz Ryś podjął decyzję, iż od roku akademickiego 2018/2019 zostanie wprowadzony tzw. rok propedeutyczny. 

- Ten czas odbywa się w oddzielnym miejscu, w Łasku - Kolumnie. Tam nasi nowoprzyjęci klerycy – już w najbliższą sobotę 17 września – rozpoczną swoją formację od wyciszenia na płaszczyźnie duchowej, by później rozpocząć okres formacji intelektualnej i formacji duchowej – tłumaczy ks. Jacek Kacprzak – prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

- Wśród kandydatów są tegoroczni maturzyści, jak i nieco starsi, co oznacza, że grupa będzie zróżnicowana, dzięki czemu będzie dobre środowisko do wzrastania w powołaniu – zauważa ks. Sosnowski.

Zestawienie alumnów przyjętych na I rok do Wyższego Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 2013 – 2022:

  • 2022 – 7 alumnów
  • 2021 – 11 alumnów
  • 2020 – 9 alumnów
  • 2019 – 10 alumnów
  • 2018 – 13 alumnów
  • 2017 – 8 alumnów
  • 2016 – 12 alumnów
  • 2015 – 12 alumnów
  • 2014 – 11 alumnów
  • 2013 – 11 alumnów

W nowym roku akademickim 2022/2023 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodziswoje studia podejmie 38 alumnów.

Łódzkie Wyższe Seminarium Duchowne powstało ponad sto lat temu, dokładnie 9 sierpnia 1921 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego. Pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.

Wklej tutaj kod osadzenia...