wersja testowa serwisu

Zaproszenie do konkursu na Europejską nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości

Zaproszenie do konkursu na Europejską nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  informuje, że wzorem lat ubiegłych Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczośc (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2020 r.  Tematem konkursu w tym roku jest „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe". Projekty należy składać do 7 września 2020 r.w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane zostało w grudniu br., podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUCPN w Berlinie. 

Organizatora  zachęca do udziału w konkursie, który oprócz atrakcyjnych nagród pieniężnych, przewiduje prezentację zwycięskiego projektu na arenie międzynarodowej oraz wymianę doświadczeń i możliwość nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w aspekcie zapobiegania przestępczości.

Dokładne informacje na temat konkursu znajda Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci-