wersja testowa serwisu

Zduńskowolscy policjanci prowadzą działania "Bezpieczny Pieszy"

269-139693
fot. KPP Zduńska Wola

Dzisiaj i jutro na drogach powiatu zduńskowolskiego policjanci poprowadzą działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych, a także czy sami piesi przestrzegają obowiązujących ich przepisów podczas poruszania się wzdłuż dróg i na przejściach.

W poniedziałek i wtorek, tj. 29 i 30 listopada 2021 roku, zduńskowolscy policjanci będą prowadzili wojewódzkie działania „Bezpieczny Pieszy". Tego typu akcje mają na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pieszych, a także ogólnie pojętych niechronionych. Wzajemne relacje kierujących wobec pieszych, a także rozsądnego zachowania pieszych na drodze i wyznaczonych do tego przejściach. Podczas działań policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zduńskowolskiej komendy, będą zwracali kierowcom szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych, będą również kontrolowali prędkość pojazdów. Brawura na drodze może skończyć się tragicznie dla pieszego, który w konfrontacji z samochodem nie ma szans.

Policjanci podczas działań, rozdają elementy odblaskowe w postaci kamizelek oraz opasek na terenie Zduńskiej Woli, Szadku, Szadkowic-Kolonii oraz innych miejscowości na terenie podległego powiatu. Elementy odblaskowe pozwalające zapewnić bezpieczeństwo pieszych, zostały przekazane dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (przy czym kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu).

Każdy pieszy powinien:

- mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

Źródło: KPP Zduńska Wola