wersja testowa serwisu

Żłobek i przedszkola w Kutnie pozostają zamknięte. Jakie są powody takiej decyzji?

dzieci-rece

Zgodnie z najnowszymi decyzjami rządu, od 6 maja mogę być otwierane żłobki i przedszkola. Ostateczna decyzja należy jednak do władz samorządowych. Jak sytuacja wygląda w Kutnie?

Władze Kutna wydały komunikat w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak czytamy w dokumencie, żłobek miejski, przedszkola oraz punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym się samorząd miasta nie zostaną otwarte w dniu 6 maja.

Głównymi powodami podjęcia takiej decyzji, wskazywanymi przez dyrektorów jest:

  • brak możliwości pełnego przygotowania pomieszczeń i organizacji pracy przedszkoli i żłobka do reżimów sanitarnych określonych w wytycznych
  • konieczność dokonania zakupu dużych ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych,
  • konieczność dostosowania minimalnych przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci z uwzględnieniem 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna.
  • konieczność zorganizowania pracy przedszkolu i żłobka w taki sposób, aby zrealizowany został obowiązek zachowania dystansu społecznej w każdej przestrzeni (a w przypadku opiekunów wynoszący min. 1,5 m, brak możliwości kontaktowania się z dziećmi i z nauczycielami przez personel pomocniczy i kuchenny, konieczność zapewnienia dystansu społecznego w odniesieniu do rodziców i opiekunów podczas przyprowadzania i odbierania dzieci wynoszący min. 2 m oraz wydzielenie przestrzeni wspólnych wynoszących 15 m2 na jednego rodzica z dzieckiem).

- Jednocześnie uprzejmie informuję, iż trwają intensywne prace mające na celu jak najszybsze dostosowanie przedszkoli i żłobka do reżimów sanitarnych wynikających z wytycznych oraz przygotowania bezpiecznych warunków dla dzieci i personelu - informuje Zastępca Prezydenta Kutna, Zbigniew Wdowiak.

Możliwy terminie otwarcia przedszkoli i żłobka władze Kutna mają przekazać 8 maja.