wersja testowa serwisu

Zmiana przepisów w zakresie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3.

Zmiana przepisów w zakresie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3.

W dniu 1 września 2020 roku wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poniżej link do aktu prawnego.