wersja testowa serwisu

Zmiany w sołectwach gminy Kutno. Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami

0001-kolory-800x675

W dniach od 25 lutego 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku na terenie Gminy Kutno w sołectwach: Leszno, Julinki, Boża Wola, Piwki, Leszczynek, Grabków, Marianki, Nowa Wieś, Nagodów, Gołębiewek Nowy, Florek, Gołębiewek Stary, Krzesin, Komadzyn, Sieraków, Kotliska, Bielawki, Malina, Wysoka Wielka, Stanisławów, Wroczyny, Podczachy, Sieciechów, Żurawieniec, Wierzbie odbyły się Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie połączenia w jedno sołectwo poszczególnych sołectw Gminy Kutno oraz projektów statutów powstałych sołectw.

W zebraniach uczestniczyli mieszkańcy w/w sołectw. Na zebraniach omówione zostały propozycje zmian granic sołectw z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnych sołectw a także powierzchni proponowanego sołectwa. Przedstawiony został projekt statutu sołectwa wraz z uproszczoną mapką mającego powstać sołectwa.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kutno z dnia 28.10.2019 r. oraz 23.12.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw, uwagi dotyczące projektowanych sołectw oraz projektu statutu sołectwa mieszkańcy mogą zgłaszać na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kutno przez okres jednego miesiąca od daty zebrania. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kutno, ul. Witosa 1 w pokoju nr 18, codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30.