ZUS: Od stycznia 800 zamiast 500 plus

freepik

Już niebawem rodzice, którzy mają prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus otrzymają wsparcie w wyższej wysokości. Nowa kwota będzie przysługiwała od stycznia 2024 roku i wyniesie 800 zł na każde dziecko. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wszystkich osób otrzymujących wsparcie, wyśle na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o podwyższeniu comiesięcznej kwoty świadczenia. Również na PUE ZUS wszyscy otrzymujący pieniądze przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, mogą sprawdzić termin wypłaty świadczenia.

- Środki w wysokości 800 zł rodzice i opiekunowie otrzymają bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Podwyżka finansowego wsparcia odbędzie się automatycznie dla wszystkich uprawnionych, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 roku mają prawo do świadczenia w obowiązującym okresie świadczeniowym, który trwa do 31 maja 2024 r. – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wypłata 800 plus będzie realizowana w terminach płatności przypadających na 2; 4; 7; 9; 12; 14; 16; 18; 20 i 22 dzień miesiąca. W sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, za termin realizacji przelewu na konto bankowe przyjmuje się ostatni dzień roboczy przed wskazanym terminem. W takiej sytuacji wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

W styczniu w trzech datach terminowe wypłaty świadczeń przypadają w dni wolne od pracy. Zmiany w harmonogramie przewidziane są z 7 na 5 stycznia, z 14 na 12 stycznia i z 20 na 19 stycznia.