ZUS przypomina, w jakich okolicznościach może odwiedzić seniora w domu

ludzie-seniorka2

Sytuacje, w których pracownicy ZUS-u odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach są niezwykle rzadkie. Seniorzy o takiej wizycie są wcześniej informowani. 

Kontakt klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się przede wszystkim drogą pocztową, podczas wizyt w placówkach Zakładu, e-wizyt, a także przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Pracownicy ZUS-u w domu seniora pojawiają się bardzo rzadko i tylko w ściśle określonych sytuacjach. 

Po pierwsze z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin. Pracownicy Zakładu osobiście składają gratulacje i wręczają list gratulacyjny od Prezesa Zakładu. Druga okoliczność ma miejsce, gdy klient ubiega się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a stan jego zdrowia nie pozwala dotrzeć na badanie do placówki ZUS-u. W takiej sytuacji lekarz orzecznik po wcześniejszym zawiadomieniu o terminie badania przyjeżdża do domu. 

O wizycie pracownika ZUS z wyprzedzeniem informowane są również osoby prowadzące działalność gospodarczą, zakłady pracy, u których ma być przeprowadzona kontrola płatników składek. Na wizytę uprawnieni pracownicy Zakładu umawiają się z wyprzedzeniem. Inspektor ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej. Tak więc, jeśli emeryt prowadzi działalność gospodarczą w siedzibie pod własnym adresem zamieszkania, może go odwiedzić inspektor kontroli, ale o tym fakcie emeryt prowadzący działalność gospodarczą także zostanie wcześniej uprzedzony.

Jedyną sytuacją, gdy pracownik ZUS-u może zapukać do drzwi klientów Zakładu bez zapowiedzi, jest kontrola zwolnień lekarskich. Osoba kontrolująca musi mieć jednak przy sobie dokument ze zdjęciem i upoważnienie do przeprowadzenia takiej kontroli.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do autentyczności urzędnika podającego się za pracownika ZUS, za każdym razem może sprawdzić jego wiarygodność, kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00.